Voorwaarden

Uitgangspunt van deze regels is het voorkomen van schade aan mens en milieu, aan de botenloods en aan objecten in de botenloods. Van gebruikers / huurders van de loods wordt verwacht dat zij als goed huisvader omgaan met de spullen, materialen en schepen die zich in en om de loods bevinden.
• De borg voor gebruik van de loods (incl. borg
sleutels) bedraagt € 100,-. De borg wordt vooraf betaald, evenals het afgesproken tarief voor de loods huur. De borg wordt contant betaald aan beheerder. Voor de huur wordt een factuur opgemaakt.
• Annuleren: > bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen startdatum is
80% van de overeengekomen huur verschuldigd. > bij annulering binnen 7 tot 14 dagen voor de overeengekomen startdatum is 60% van de overeengekomen huur verschuldigd. > bij annulering binnen 14 tot 31 dagen voor de overeengekomen startdatum is 40% van de overeengekomen huur verschuldigd.
• Het is verboden te roken in de loods.
• Iedereen die werkzaamheden verricht in de loods dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook de schepen dienen door eigenaar verzekerd te zijn. Als stallingsadres kan zolang een schip in de loods staat Edisonstraat 26D te Sneek opgegeven worden.
• Beheerder e/o v.o.f. Silveren Werelt e/o Klusloods Sneek is in geen geval aansprakelijk te stellen voor schade, brand, diefstal, etc. Alle risico’s dienen door eigenaar zelf afgedekt te worden.
• Het is niet toegestaan om werkzaamheden buiten de loods uit te voeren, bijvoorbeeld in het toegangspad.
• Gebruikers van de loods zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door hem of door voor hem werkende personen veroorzaakt wordt aan de loods, schepen, materialen etc. die zich in / om de loods bevinden.
• De gebruiker zorgt zelf voor (werk)materialen en gereedschap. Het is niet toegestaan materialen / gereedschap aanwezig in de klusloods te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de eigenaar van het betreffende gereedschap / materiaal.
• De regels die door de verzekeraar zijn gesteld dienen in acht te worden genomen. Deze regels zijn in de loods voor handen en/of op te vragen bij de beheerder.
• Werkzaamheden worden door gebruikers op elkaar afgestemd.
• Bij werkzaamheden die stof e/o andere overlast (kunnen) veroorzaken voor medegebruikers van de loods, wordt gebruik gemaakt van een deugdelijke afzuiging.
• De loods dient te allen tijde opgeruimd en bezemschoon achter gelaten te worden.
Voorwaarden Klusloods Sneek 072018 paraaf huurder
• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen werkplek en dient deze bij ieder vertrek schoon en opgeruimd achter te laten. Na gebruik dient alle afval afgevoerd te worden, dan wel in overleg met beheerder (en tegen betaling) in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden.
• Bij werkzaamheden dient de ARBO wetgeving in acht te worden genomen.
• Bij las-/snijwerkzaamheden, andere brandgevaarlijke werkzaamheden etc. dient een geschikt brandblusapparaat direct binnen handbereik te zijn. Dergelijke werkzaamheden worden alleen na overleg met beheerder uitgevoerd. Bij dergelijke (of andere stroomverbruikende) werkzaamheden wordt een meerprijs (kostprijs) voor elektra in rekening gebracht.
• Machines moeten veilig zijn zoals is vastgelegd in het ARBO besluit en de ARBO beleidsregels.
• Houd de ruimte rond machines schoon en opgeruimd en vrij van obstakels.
• Let op de maximale belasting van de hijstoestellen en de hulpstukken
• Aanpassingen aan elektrische installaties mogen niet worden uitgevoerd.
• Doorlussen van verlengsnoeren is niet toegestaan.
• Verlengsnoeren etc. mogen niet op de grond liggen in verband met struikelgevaar.
• Snoeren en stekkers moeten onbeschadigd zijn.
• Water- gas- en CV leidingen mogen niet voor aarding worden gebruikt.
• Het is verboden werkzaamheden aan apparatuur of opstellingen uit te voeren die onder spanning staan. Dat geldt ook laagspanning.
• Chemicaliën mogen niet worden opgeslagen in of rondom de loods.
• Het toegangspad dient te allen tijde vrijgehouden te worden. Ook (zeer) kortdurende opslag is niet toegestaan.
• Parkeren dient te gebeuren voor het toegangshek van het pad naar de loods toe. De hekken dienen hierbij vrijgehouden te worden. Voertuigen mogen het toegangspad alleen betreden voor kortdurend laden/lossen.
• Van brandbare stoffen mag tijdens werkzaamheden niet meer dan een dag voorraad aanwezig zijn. Bij vertrek dienen deze stoffen (na overleg met beheerder) in de verfkast opgeslagen te worden.
• Oplosmiddelen mogen na werkzaamheden niet in de loods achterblijven maar dienen meegenomen te worden of in de verfkast te worden opgeborgen (na overleg met beheerder).
• Opslag van gascilinders is zowel binnen als buiten het gebouw verboden.
• Schepen met een vaste benzinetank mogen niet in de loods geplaatst worden. Een losse benzinetank, gasfles, benzine, petroleum, enz. dienen vooraf uit het schip verwijderd te worden en elders worden opgeslagen.
• Bij constatering dat een gebruiker bovenstaande regel(s) niet naleeft zal direct een schriftelijke waarschuwing volgen. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels volgt een tweede schriftelijke waarschuwing met consequentie opzegging van overeenkomst tot gebruik van de loods. Betaalde vergoeding voor gebruik van de loods / stalling zal niet worden geretourneerd.
• Bij onenigheid, om wat voor reden dan ook, tussen participanten zal H.P. Goote, eigenaar v.o.f. Silveren Werelt - Klusloods Sneek bemiddelen om tot een oplossing te komen dan wel uiteindelijk een beslissing te nemen.Uitgangspunt van deze regels is het voorkomen van schade aan mens en milieu, aan de botenloods en aan objecten in de botenloods. Van gebruikers / huurders van de loods wordt verwacht dat zij als goed huisvader omgaan met de spullen, materialen en schepen die zich in en om de loods bevinden.
• De borg voor gebruik van de loods (incl. borg
sleutels) bedraagt € 100,-. De borg wordt vooraf betaald, evenals het afgesproken tarief voor de loods huur. De borg wordt contant betaald aan beheerder. Voor de huur wordt een factuur opgemaakt.
• Annuleren: > bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen startdatum is
80% van de overeengekomen huur verschuldigd. > bij annulering binnen 7 tot 14 dagen voor de overeengekomen startdatum is 60% van de overeengekomen huur verschuldigd. > bij annulering binnen 14 tot 31 dagen voor de overeengekomen startdatum is 40% van de overeengekomen huur verschuldigd.
• Het is verboden te roken in de loods.
• Iedereen die werkzaamheden verricht in de loods dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook de schepen dienen door eigenaar verzekerd te zijn. Als stallingsadres kan zolang een schip in de loods staat Edisonstraat 26D te Sneek opgegeven worden.
• Beheerder e/o v.o.f. Silveren Werelt e/o Klusloods Sneek is in geen geval aansprakelijk te stellen voor schade, brand, diefstal, etc. Alle risico’s dienen door eigenaar zelf afgedekt te worden.
• Het is niet toegestaan om werkzaamheden buiten de loods uit te voeren, bijvoorbeeld in het toegangspad.
• Gebruikers van de loods zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door hem of door voor hem werkende personen veroorzaakt wordt aan de loods, schepen, materialen etc. die zich in / om de loods bevinden.
• De gebruiker zorgt zelf voor (werk)materialen en gereedschap. Het is niet toegestaan materialen / gereedschap aanwezig in de klusloods te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de eigenaar van het betreffende gereedschap / materiaal.
• De regels die door de verzekeraar zijn gesteld dienen in acht te worden genomen. Deze regels zijn in de loods voor handen en/of op te vragen bij de beheerder.
• Werkzaamheden worden door gebruikers op elkaar afgestemd.
• Bij werkzaamheden die stof e/o andere overlast (kunnen) veroorzaken voor medegebruikers van de loods, wordt gebruik gemaakt van een deugdelijke afzuiging.
• De loods dient te allen tijde opgeruimd en bezemschoon achter gelaten te worden.
Voorwaarden Klusloods Sneek 072018 paraaf huurder
• Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen werkplek en dient deze bij ieder vertrek schoon en opgeruimd achter te laten. Na gebruik dient alle afval afgevoerd te worden, dan wel in overleg met beheerder (en tegen betaling) in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden.
• Bij werkzaamheden dient de ARBO wetgeving in acht te worden genomen.
• Bij las-/snijwerkzaamheden, andere brandgevaarlijke werkzaamheden etc. dient een geschikt brandblusapparaat direct binnen handbereik te zijn. Dergelijke werkzaamheden worden alleen na overleg met beheerder uitgevoerd. Bij dergelijke (of andere stroomverbruikende) werkzaamheden wordt een meerprijs (kostprijs) voor elektra in rekening gebracht.
• Machines moeten veilig zijn zoals is vastgelegd in het ARBO besluit en de ARBO beleidsregels.
• Houd de ruimte rond machines schoon en opgeruimd en vrij van obstakels.
• Let op de maximale belasting van de hijstoestellen en de hulpstukken
• Aanpassingen aan elektrische installaties mogen niet worden uitgevoerd.
• Doorlussen van verlengsnoeren is niet toegestaan.
• Verlengsnoeren etc. mogen niet op de grond liggen in verband met struikelgevaar.
• Snoeren en stekkers moeten onbeschadigd zijn.
• Water- gas- en CV leidingen mogen niet voor aarding worden gebruikt.
• Het is verboden werkzaamheden aan apparatuur of opstellingen uit te voeren die onder spanning staan. Dat geldt ook laagspanning.
• Chemicaliën mogen niet worden opgeslagen in of rondom de loods.
• Het toegangspad dient te allen tijde vrijgehouden te worden. Ook (zeer) kortdurende opslag is niet toegestaan.
• Parkeren dient te gebeuren voor het toegangshek van het pad naar de loods toe. De hekken dienen hierbij vrijgehouden te worden. Voertuigen mogen het toegangspad alleen betreden voor kortdurend laden/lossen.
• Van brandbare stoffen mag tijdens werkzaamheden niet meer dan een dag voorraad aanwezig zijn. Bij vertrek dienen deze stoffen (na overleg met beheerder) in de verfkast opgeslagen te worden.
• Oplosmiddelen mogen na werkzaamheden niet in de loods achterblijven maar dienen meegenomen te worden of in de verfkast te worden opgeborgen (na overleg met beheerder).
• Opslag van gascilinders is zowel binnen als buiten het gebouw verboden.
• Schepen met een vaste benzinetank mogen niet in de loods geplaatst worden. Een losse benzinetank, gasfles, benzine, petroleum, enz. dienen vooraf uit het schip verwijderd te worden en elders worden opgeslagen.
• Bij constatering dat een gebruiker bovenstaande regel(s) niet naleeft zal direct een schriftelijke waarschuwing volgen. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels volgt een tweede schriftelijke waarschuwing met consequentie opzegging van overeenkomst tot gebruik van de loods. Betaalde vergoeding voor gebruik van de loods / stalling zal niet worden geretourneerd.
• Bij onenigheid, om wat voor reden dan ook, tussen participanten zal H.P. Goote, eigenaar v.o.f. Silveren Werelt - Klusloods Sneek bemiddelen om tot een oplossing te komen dan wel uiteindelijk een beslissing te nemen.
Uitgangspunt van deze regels is het voorkomen van schade aan mens en milieu, aan de botenloods en aan objecten in de botenloods. Van gebruikers / huurders van de loods wordt verwacht dat zij als goed huisvader omgaan met de spullen, materialen en schepen die zich in en om de loods bevinden.
 
 • De borg voor gebruik van de loods (incl. borg sleutels) bedraagt € 100,-. De borg wordt vooraf betaald, evenals het afgesproken tarief voor de loods huur. De borg wordt contant betaald aan beheerder. Voor de huur wordt een factuur opgemaakt.
 • Annuleren:
  > bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen startdatum is 80% van de overeengekomen huur verschuldigd.
  > bij annulering binnen 7 tot 14 dagen voor de overeengekomen startdatum is 60% van de overeengekomen huur verschuldigd.
  > bij annulering binnen 14 tot 31 dagen voor de overeengekomen startdatum is 40% van de overeengekomen huur verschuldigd.
 • Het is verboden te roken in de loods.
 • Iedereen die werkzaamheden verricht in de loods dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook de schepen dienen door eigenaar verzekerd te zijn. Als stallingsadres kan zolang een schip in de loods staat Edisonstraat 26D te Sneek opgegeven worden.
 • Beheerder e/o v.o.f. Silveren Werelt e/o Klusloods Sneek is in geen geval aansprakelijk te stellen voor schade, brand, diefstal, etc. Alle risico’s dienen door eigenaar zelf afgedekt te worden.
 • Het is niet toegestaan om werkzaamheden buiten de loods uit te voeren, bijvoorbeeld in het toegangspad.
 • Gebruikers van de loods zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door hem of door voor hem werkende personen veroorzaakt wordt aan de loods, schepen, materialen etc. die zich in / om de loods bevinden.
 • De gebruiker zorgt zelf voor (werk)materialen en gereedschap. Het is niet toegestaan materialen / gereedschap aanwezig in de klusloods te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de eigenaar van het betreffende gereedschap / materiaal.
 • De regels die door de verzekeraar zijn gesteld dienen in acht te worden genomen. Deze regels zijn in de loods voor handen en/of op te vragen bij de beheerder.
 • Werkzaamheden worden door gebruikers op elkaar afgestemd.
 • Bij werkzaamheden die stof e/o andere overlast (kunnen) veroorzaken voor medegebruikers van de loods, wordt gebruik gemaakt van een deugdelijke afzuiging.
 • De loods dient te allen tijde opgeruimd en bezemschoon achter gelaten te worden.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen werkplek en dient deze bij ieder vertrek schoon en opgeruimd achter te laten. Na gebruik dient alle afval afgevoerd te worden, dan wel in overleg met beheerder (en tegen betaling) in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden.
 • Bij werkzaamheden dient de ARBO wetgeving in acht te worden genomen.
 • Bij las-/snijwerkzaamheden, andere brandgevaarlijke werkzaamheden etc. dient een geschikt brandblusapparaat direct binnen handbereik te zijn. Dergelijke werkzaamheden worden alleen na overleg met beheerder uitgevoerd. Bij dergelijke (of andere stroomverbruikende) werkzaamheden wordt een meerprijs (kostprijs) voor elektra in rekening gebracht.
 • Machines moeten veilig zijn zoals is vastgelegd in het ARBO besluit en de ARBO beleidsregels.
 • Houd de ruimte rond machines schoon en opgeruimd en vrij van obstakels.
 • Let op de maximale belasting van de hijstoestellen en de hulpstukken
 • Aanpassingen aan elektrische installaties mogen niet worden uitgevoerd.
 • Doorlussen van verlengsnoeren is niet toegestaan.
 • Verlengsnoeren etc. mogen niet op de grond liggen in verband met struikelgevaar.
 • Snoeren en stekkers moeten onbeschadigd zijn.
 • Water- gas- en CV leidingen mogen niet voor aarding worden gebruikt.
 • Het is verboden werkzaamheden aan apparatuur of opstellingen uit te voeren die onder spanning staan. Dat geldt ook laagspanning.
 • Chemicaliën mogen niet worden opgeslagen in of rondom de loods.
 • Het toegangspad dient te allen tijde vrijgehouden te worden. Ook (zeer) kortdurende opslag is niet toegestaan.
 • Parkeren dient te gebeuren voor het toegangshek van het pad naar de loods toe. De hekken dienen hierbij vrijgehouden te worden. Voertuigen mogen het toegangspad alleen betreden voor kortdurend laden/lossen.
 • Van brandbare stoffen mag tijdens werkzaamheden niet meer dan een dag voorraad aanwezig zijn. Bij vertrek dienen deze stoffen (na overleg met beheerder) in de verfkast opgeslagen te worden.
 • Oplosmiddelen mogen na werkzaamheden niet in de loods achterblijven maar dienen meegenomen te worden of in de verfkast te worden opgeborgen (na overleg met beheerder).
 • Opslag van gascilinders is zowel binnen als buiten het gebouw verboden.
 • Schepen met een vaste benzinetank mogen niet in de loods geplaatst worden. Een losse benzinetank, gasfles, benzine, petroleum, enz. dienen vooraf uit het schip verwijderd te worden en elders worden opgeslagen.
 • Bij constatering dat een gebruiker bovenstaande regel(s) niet naleeft zal direct een schriftelijke waarschuwing volgen. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels volgt een tweede schriftelijke waarschuwing met consequentie opzegging van overeenkomst tot gebruik van de loods. Betaalde vergoeding voor gebruik van de loods / stalling zal niet worden geretourneerd.
 • Bij onenigheid, om wat voor reden dan ook, tussen participanten zal H.P. Goote, eigenaar v.o.f. Silveren Werelt - Klusloods Sneek bemiddelen om tot een oplossing te komen dan wel uiteindelijk een beslissing te nemen.